یوپی اس تسلا

در رابطه با مطلب “نکات تقویت مهارت واژگان” گفت :

خیلی عالی بود.لایک داره

94

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

توسط
تومان