بهار از مشهد

سلام 

وقتی سوالای ردینگ رو خوندم  و از خودم امتحان گرفتم دیدم همه سوالا شامل همین ۱۳ مهارتی هست که تو جزوه های شماست

واقعا واسم جالب بود .

مرسی

توسط
تومان