همه چیز درباره PMP
image_thumb[3]
مدرک بین المللی مدیریت پروژه  مدرک بین المللی مدیریت پروژه  یکی از معتبر ترین و شناخته شده ترین مدارک در زمینه مدیریت پروژه می باشد که توسط انجمن مدیریت پروژه PMI ارائه می شود .مدرک PMP داره روز به روز ...
توسط
تومان