مدیریت پروژه
portfolio-management
مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحات ۱۶ و ۱۷ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ...
Portfolio-Pyramid
روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی      روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی موضوعی است که PMBOK6 در صفحات ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ به آن پرداخته است و امروز به ...
CF-25-July-2016-1
مدیریت طرح از دیدگاه PMBOK6   مدیریت طرح از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحه ۱۴ راهنمای دانش مدیریت پروزه (PMBOK6 ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه و در اختیار شما دوستان قرار داده شده است . ...
۴۴۴۶۴۲۶۹ – project management concept image with business icons and copyspace.
مدیریت پروژه  علم مدیریت پروژه جدید نیست . مدیریت پروژه از صدها سال پیش مورد استفاده قرار گرفته شده است . ترجمه مقدمه  صفحات ۱ و ۲ PMBOK ویرایش ششم در رابطه با مدیریت پروژه مدیریت پروژه جدید نیست . مدیریت پروژه ...
b8bfujb6j1eh9iy2fkki
مهندسی مدیریت پروژه با توجه به این که تمامی دروس تخصصی رشته مهندسی عمران ( استاتیک-مقاومت مصالح-تحلیل سازه-مکانیک خاک-مکانیک سیالات-اجرای متره و برآورد-هیدرولیک-و...)را شامل می شود پس باید این رشته را زیر شاخه ای از مهندسی عمران دانست که برای ...
توسط
تومان