مدیریت پروژه یا مدیریت طرح
CF-25-July-2016-1
مدیریت طرح از دیدگاه PMBOK6   مدیریت طرح از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحه ۱۴ راهنمای دانش مدیریت پروزه (PMBOK6 ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه و در اختیار شما دوستان قرار داده شده است . ...
توسط
تومان