مدیریت پرتفولیو
portfolio-management
مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحات ۱۶ و ۱۷ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ...
Portfolio-Management
مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6 مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6  نرجمه  صفحه ۱۵ راهنمای دانش مدیریت پروژه (پی ام باک ۶ ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه ...
Portfolio-Pyramid
روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی      روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی موضوعی است که PMBOK6 در صفحات ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ به آن پرداخته است و امروز به ...
توسط
تومان