ماکروسافت پراجکت
نمای خط زمانی در MSP
نمای تایم لاین در MSP نمای تایم لاین یا همان خط زمانی در MSP یکی از جمله نماهایی است که کمتر توسط کاربران این نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. از این نما می توان برای نمایش بهتر زمانبندی ...
Untitled-4
ایجاد تقویم در نرم افزار ماکروسافت پراجکت     آموزش کاربردی ماکروسافت پراجکت عنوان بخشی آموزشی است که در قسمت تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه وب سایت irpme.ir قصد آموزش آن را به شما عزیزان داریم. در این بخش ...
توسط
تومان