شکست پروژه ها
شکست پروژه
۶ دلیل شکست برنامه پروژه پروژه های بد گران هستند. در واقع ، بر اساس تحقیق انجمن مدیریت پروژه (PMI) سازمان ها ۱۰۹ میلیون دلار از هر ۱ بیلیون دلار سرمایه گزاری در پروژه ها و طرح ها را از ...
توسط
تومان