سوالات مرتبط با مهندسی مدیریت پروژه
b8bfujb6j1eh9iy2fkki
مهندسی مدیریت پروژه با توجه به این که تمامی دروس تخصصی رشته مهندسی عمران ( استاتیک-مقاومت مصالح-تحلیل سازه-مکانیک خاک-مکانیک سیالات-اجرای متره و برآورد-هیدرولیک-و...)را شامل می شود پس باید این رشته را زیر شاخه ای از مهندسی عمران دانست که برای ...
توسط
تومان