تقسیم یک سلول
pصفحه اصلی
دو قسمت کردن یک سلول با استفاده از خط مورب در اکسل   دوستان عزیز سلام حتما براتون پیش اومده که در اکسل جدولی درست کنید و بعد در یک سلول دو عنوان رو یادداشت کنید و بعد بخواین اون ...
توسط
تومان