برنامه زمانبندی
excel to msp link
اتصال برنامه زمانبندی به گزارشات اکسل   اتصال برنامه زمانبندی که توسط ماکروسافت پراجکت ایجاد شده است به گزارشات اکسل یکی از مشکلاتی هست که کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با اون دست به گریبان هستند و معمولا می ...
توسط
تومان