آموزش تفریق کردن ساعت ها
تصویر شاخص ۱۱
محاسبه کارکرد روزانه در اکسل که به کمک تفریق ساعت ها به دست می آید...دراین جلسه قصد دارم که تفریق ساعت ها رو بهتون آموزش بدم.
توسط
تومان