آزمون به روز شده PMP
pmbokguidesixthedition
آزمون به روز شده PMP . بر اساس اطلاعیه PMI در مورخ ۲۶ مارس ۲۰۱۸ نسخه به روز شده PMP رو نمایی شد . به روز رسانی ها شامل موارد زیر می باشد: به روز رسانی بر اساس نسخه جدید ...
توسط
تومان