محصولات مدیریت پروژه

محصولات مدیریت پروژه

 • مدیریت ریسک : مفاهیم و راهنما-ویرایش چهارم

  ۱۰,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • فرم های مدیریت پروژه

  ۸,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • ترجمه فارسی مقاله مفهوم سازی PMO برای کسب و کارهای مهندسی و ساخت – ۲۰۱۷

  ۱۲,۵۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مفهوم سازی PMO برای کسب و کارهای مهندسی و ساخت – ۲۰۱۷

  رایگان تعداد فروش : 1
 • آموزش نرم افزار ماکروسافت پراجکت

  ۶۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 2
 • نمایش ساختارشکست کار در MSP مشابه P6

  ۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • کتاب یکپارچه سازی فرایند برنامه ریزی و زمانبندی

  ۱۲,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مدل ارزیابی موضوعی مزیت برای توانمند سازی مدل سازی اطلاعات ذی نفعان ساخت نابالغ

  رایگان تعداد فروش : 0
 • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

  رایگان تعداد فروش : 0
 • راهنمای کاربردی مدیریت الزامات

  ۱۰,۵۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
توسط
تومان