مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK 6- قسمت دوم

مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK 6

محدوده چرخه حیات پروژه 

چرخه حیات پروژه می تواند می تواند گستره ی پیوستاری را از نگرش های پیش بینانه از یک سو، تا نگرش های انطباقی یا چابک در سوی دیگر را در برگیرد. در چرخه حیات پیش بینانه ، تحویل شدنی های پروژه در ابتدای پروژه تعریف می شوند و هر تغییری در محدوده بطور پیوستار مدیریت می شود. در یک چرخه حیات چابک یا انطباقی ، تحویل شدنی ها در طی تکرار های گوناگون ، جایی که یک محدوده با جزئیات تعریف می شود توسعه داده می شود و برای هر ورودی زمانی که شروع می شود ارائه می گردد.

چرخه های حیات انطباقی

پروژه های با چرخه های حیات انطباقی به منظور پاسخ گویی به سطوح بالای تغییر می باشد و نیازمند مشارکت مستمر ذی نفعان می باشد. محدوده کلی یک پروژه انطباقی می تواند به مجموعه ای از نیازمندی ها و انجام کار تجزیه شود ، گاهی اوقات به عنوان یک عقب افتادگی محصول مورد توجه قرار می گیرد .

در آغاز یک تکرار ، تیم روی تعیین اینکه چه تعداد از آیتم های با اولویت بالادر لیست عقب افتادگی می تواند در تکرار بعدی تحویل داده شود کار می کند .فرایند های سه گانه ( جمع آوری نیازمندی ها ، تعریف محدوده ، و ایجاد ساختار شکست ) برای هر دوری تکرار می شود. بطور بر عکس ، در هر پروژه های پیش بینانه ، این فرایند ها در طی شروع پروژه اجرا می شوند و در زمان لزوم  با استفاده از فرایند یکپارچه کنترل تغییر ، به روز رسانی می گردند، 

چرخه های حیات انطباقی یا چابک

در یک چرخه حیات انطباقی یا چابک ، سرمایه گذار و نمایندگان مشتری می بایست بطور پیوسته در پروژه برای ایجاد بازخورد روی تحویل شدنی ها به محض اینکه بوجود می آیند و برای اطمینان از اینکه عقب ماندگی محصول احتیاجات کنونی شان را نشان می دهد ، مشارکت داده شوند. فرایندهای ۲ گانه (اعتبار بخشی به محدوده و کنترل محدوده) برای هر دوره ای تکرار می شود. بطور بر عکس  ،  در یک پروژه پیش بینانه ، اعتبار بخشی محدوده   با هر تحویل شدنی یا بازبینی فاز و کنترل محدوده  ای یک فرایند   جاری می باشد.

پروژه های پیش بینانه

در پروژه های پیش بینانه ، خط مبنا[۱] محدوده نسخه تایید شده بیانیه محدوده پروژه[۲] ، ساختار شکست کار و لغت نامه ساختار شکست مرتبطش می باشد. یک خط مبنا  می تواند از طریق روش های کنترل رسمی تغییر ، عوض شود و به عنوان یک مبنا برای مقایسه در طی اجرا اعتبار بخشی محدوده و فراینده های کنترل محدوده همانند سایر فرایند های کنترلی مورد استفاده قرار گیرد. پروژه با چرخه های حیات انطباقی از پشتوانه هایی [۳]( شامل احتیاجات محصول تعاریف کاربر)  برای بیان احتیاجات کنونی شان استفاده می کند .

تکمیل محدوده پروژه

تکمیل محدوده پروژه در مقابل برنامه مدیریت پروژه اندازه گیری می شود ، در حالی که تکمیل محدوده محصول در مقابل نیازمندی های محصول اندازه گیری می شود. لغت “نیازمندی ” [۴]  به این صورت تعریف می شود: یک شرایط یا توانایی مورد نیاز برای تجلی یافتن در محصول، خدمت یا نتیجه ،برای کسب رضایت یک توافق نامه یا سایر مشخصات تحویلی رسمی.

اعتبار بخشی محدوده

اعتبار بخشی محدوده ،فرایند رسمیت بخشیدن به پذیرش تکمیل تحویل شدنی های پروژه می باشد. تحویل شدنی های تایید شده که از فرایندهای کنترل کیفیت گرفته شده اند ، ورودی فرایند اعتبار بخشی محدوده می باشند.یکی از خروجی های اعتبار بخشی محدوده تحویل شدنی های پذیرفته شده ای هستند که به طور رسمی امضا شده و توسط ذی نفع مجاز تایید می شوند. از این رو ، ذی نفع نیاز دارد که در طی برنامه ریزی ( گاهی نیز در مرحله آغازین )  و برای ایجاد خروجی هایی در رابطه با کیفیت تحویل شدنی ها دخالت داده شود ، بنابراین اینگونه کنترل کیفیت می تواند عملکرد و تغییرات ضروری پیشنهادی را ارزیابی نماید.

روند ها و تمارین پدیدار شده در مدیریت محدوده پروژه

نیازمندی ها همواره یک نگرانی در مدیریت پروژه بوده است و توجه بیشتری را در حرفه به خود جلب کرده است .همین طور که محیط جهانی پیچیده تر می شود ، سازمان ها شروع به فهم چگونگی استفاده از تجزیه و تحلیل کاری برای مزیت های رقابتی شان توسط تعریف ، مدیریت ، و کنترل فعالیت های مورد نیاز کرده اند.  

مدیریت محدوده پروژه

برنامه مدیریت محدوده

برنامه مدیریت محدوده یک جز از برنامه مدیریت پروژه یا طرح است که توصیف می نماید چگونه محدوده تعریف ، توسعه ، رصد ، کنترل و اعتبار بخشی خواهد شد. توسعه برنامه مدیریت محدوده و دیتایل کردن محدوده پروژه ، بوسیله آنالیز اطلاعات موجود در منشور پروژه ( بخش ۴-۱-۳-۱ ) ، آخرین برنامه های جانبی برنامه مدیریت پروژه ( بخش ۴-۲-۳-۱ ) ، اطلاعات تاریخی موجود در روش های فرایند های سازمانی (بخش ۲-۳ ) و هر گونه فاکتور محیطی سازمانی مرتبط ( بخش ۲-۲ ) شروع می شود. 

متن قوق ترجمه فصل مدیریت محدوده پروژه از کتاب استاندارد PMBOK ویرایش ششم است که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در وب سایت IRPME.IR قرارداده شده است.

PMBOK 6


[۱] – base line

[۲] scope statement

[۳] -backlogs

[۴] – requirement

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان