مدیریت محدوده پروژه براساس PMBOK 6 – قسمت اول

scope 2

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از اینکه پروژه همه کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه را در برمی گیرد . مدیریت محدوده پروژه بطور جدی در رابطه با تعریف و کنترل چیزهایی است  که پروژه شامل آنها می شود و نمی شود می باشد.

 

project scope management

 

فرآیند های مدیریت محدوده شامل :

برنامه ریزی مدیریت محدوده :

فرایند بوجود آوردن یک برنامه مدیریت محدوده که محدوده پروژه و محصول چگونه تعریف ، ارزش گزاری و کنترل می شود را مستند می کند .

جمع آوری نیازمندی ها :

فرایند تعیین ، مستند سازی و مدیریت نیازهای ذی نفعان و نیازمندی های لازم برای رسیدن به اهداف پروژه 

تعریف محدوده :

فرایند توسعه یک توصیف با جزئیات از پروژه و محصول

ایجاد ساختار شکست :

فرایند تقسیم بندی تحویل شدنی های پروژه و کارهای پروژه به اجزا کوچکتر و قابل مدیریت تر .

ایجاد ساختار شکست :

فرایند رسمیت بخشیدن  به پذیرش تحویل شدنی های کامل شده پروژه.

کنترل محدوده :

فرایند رصد وضعیت محدوده پروژه و محصول و مدیریت تغییرات بیس لاین محدوده.

شمای ۵-۱- یک دید کلی از فرایند مدیریت محدوده پروژه ارائه می دهد . فرایند های مدیریت محدوده پروژه بصورت فرایند های گسسته با رابط هایی تعریف شده ارائه شده اند ، در حالی که در حالت عملی ، با یکدیگر هم پوشانی دارند و به طرقی با یکدیگر در واکنش اند که نمی توان با جزئیات کامل در راهنمای پی ام باک به آنها پرداخت.

 

مدیریت محدوده
نگاه کلی مدیریت محدوده پروژه -PMBOK6- شکل ۵-۱

 

مفاهیم کلید برای مدیریت محدوده پروژه

در حین پروژه ، واژه “محدوده” می تواند اشاره داشته باشد به :

  • محدوده محصول . مشخصات و عملکردهایی که یک محصول ، خدمت یا نتیجه را مشخص می کند.
  • محدوده پروژه . کار انجام شده برای تحویل یک محصول ، خدمت یا نتیجه ، با مشخصات و عملکرد تعیین شده . واژه “محدوده پروژه” گاهی به عنوان شمول محدوده محصول در نظر گرفته می شود.

 

106

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان