مدیریت محدوده پروژه براساس PMBOK 6 – قسمت اول

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از اینکه پروژه همه کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه را در برمی گیرد . مدیریت محدوده پروژه بطور جدی در رابطه با تعریف و کنترل چیزهایی است  که پروژه شامل آنها می شود و نمی شود می باشد.

 

project scope management

 

فرآیند های مدیریت محدوده شامل :

برنامه ریزی مدیریت محدوده :

فرایند بوجود آوردن یک برنامه مدیریت محدوده که محدوده پروژه و محصول چگونه تعریف ، ارزش گزاری و کنترل می شود را مستند می کند .

جمع آوری نیازمندی ها :

فرایند تعیین ، مستند سازی و مدیریت نیازهای ذی نفعان و نیازمندی های لازم برای رسیدن به اهداف پروژه 

تعریف محدوده :

فرایند توسعه یک توصیف با جزئیات از پروژه و محصول

ایجاد ساختار شکست :

فرایند تقسیم بندی تحویل شدنی های پروژه و کارهای پروژه به اجزا کوچکتر و قابل مدیریت تر .

ایجاد ساختار شکست :

فرایند رسمیت بخشیدن  به پذیرش تحویل شدنی های کامل شده پروژه.

کنترل محدوده :

فرایند رصد وضعیت محدوده پروژه و محصول و مدیریت تغییرات بیس لاین محدوده.

شمای ۵-۱- یک دید کلی از فرایند مدیریت محدوده پروژه ارائه می دهد . فرایند های مدیریت محدوده پروژه بصورت فرایند های گسسته با رابط هایی تعریف شده ارائه شده اند ، در حالی که در حالت عملی ، با یکدیگر هم پوشانی دارند و به طرقی با یکدیگر در واکنش اند که نمی توان با جزئیات کامل در راهنمای پی ام باک به آنها پرداخت.

 

مدیریت محدوده
نگاه کلی مدیریت محدوده پروژه -PMBOK6- شکل ۵-۱

 

مفاهیم کلید برای مدیریت محدوده پروژه

در حین پروژه ، واژه “محدوده” می تواند اشاره داشته باشد به :

  • محدوده محصول . مشخصات و عملکردهایی که یک محصول ، خدمت یا نتیجه را مشخص می کند.
  • محدوده پروژه . کار انجام شده برای تحویل یک محصول ، خدمت یا نتیجه ، با مشخصات و عملکرد تعیین شده . واژه “محدوده پروژه” گاهی به عنوان شمول محدوده محصول در نظر گرفته می شود.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان