مدیریت ریسک

Risk management

فصل ۱۱ کتاب استانداردهای مدیریت پروژه (PMBOK2013) در رابطه با مدیریت ریسک می باشد .
Risk
مدیریت ریسک پروژه شامل فرآیندهای هماهنگی برنامه ریزی مدیریت ریسک ،

تفهیم ، آنالیز ها ، برنامه ریزی پاسخ ها و کنترل ریسک در یک پروژه می باشد .
– ایجاد یک رویکرد از فرآیند مدیریت ریسک پروژه که بصورت زیر است :
• برنامه مدیریت ریسک : فرآیند تعریف اینکه چگونه فعالیت های مدیریت ریسک را برای یک پروژه هماهنگ کنیم .
• تشخیص ریسک ها : فرآیند تشخیص اینکه چه ریسک هایی ممکن است پروژه را تحت تاثیر قرار دهند و مستند سازی مشخصات آنها
• اجرا آنالیزهای کیفی ریسک : فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای آنالیزها یا اقدام بعدی بوسیله ارزیابی و ترکیب احتمال اتفاق افتادن و تاثیراتشان
• اجرا آنالیزهای کمی ریسک : فرآیند آنالیز عددی تاثیر ریسک های شناسایی شده روی دستاوردهای کلی پروژه
• برنامه ریزی پاسخ های ریسک : فرآیند توسعه امکانات و فعالیت ها برای افزایش فرصت ها و کاهش تهدید ها برای اهداف پروژه
• کنترل ریسک ها : فرآیند ایجاد برنامه های پاسخ ریسک ، پیشبرد ریسک های شناسایی شده ،

کنترل ریسک های مقیم ، شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی فرآیند اثر بخشی ریسک در طی پروژه .
این فرآیند ها با یکدیگر و با فرآیند های حوزه های دانشی دیگر نیز در ارتباطند همانطور که در بخش ۳ و Annex A توصیف شدند.

ماهیت ریسک

ریسک پروژه یک اتفاق غیر قطعی و یا شرایط است که اگر اتفاق بیفتد ، یک تاثیر مثبت

و یا منفی روی یک یا بیشتر از یک هدف پروژه مانند محدوده ، زمانبندی ،

هزینه و کیفیت . یک ریسک ممکن است یک یا چند دلیل داشته باشد و اگر اتفاق بیفتد

می تواند یک یا چند دلیل داشته باشد و اگر اتفاق بیفتد می تواند یک یا چند تاثیر داشته باشد .

یک دلیل ممکن است نیازمندی بالقوه یا بالفعل باشد ، فرضیات ، محدودیت ها ، یا شرایطی که احتمال

بازخورد های مثبت یا منفی را بوجود آورد. به عنوان مثال ، دلایل می توانند شامل

نیازمندی یک مجوز داخلی برای انجام کار باشند ، یا به دلیل محدودیت تخصیص پرسنل برای طراحی پروژه باشد .

ریسک این است که واحد مجوز ممکن است طولانی تر از برنامه ریزی

طرح یک مجوز باشد ، یا ، در مورد موقعیت ، توسعه جانبی پرسنل می تواند فعال گردد ، هر کس می تواند

در طراحی همیاری کند ، و این طرح ها می توانند به پروژه اختصاص داده شوند.

محدوده اثر 

اگر هر کدام از این اتفاقات غیر قطعی بیفتند ، تاثیری روی پروژه خواهند گذاشت ، محدوده ، هزینه ، زمانبندی ، کیفیت ، یا اجرا .
شرایط ریسک می تواند شامل جنبه هایی از محیط پروژه یا سازمان باشد که با ریسک پروژه در ارتباط است ،

مانند تمرینات مدیریت پروژه نابالغ ، نبود سیستم مدیریت یک پارچه ،

پروژه های چند بعدی همزمان ، یا وابستگی میان پیمانکاران خارجی که خارج از کنترل مستقیم پروژه هستند .
ریسک پروژه ذات خاص خودش را در عدم قطعیت های حاضر در همه پروژه ها دارد . ریسک های آشنا که شناسایی و آنالیز شده اند ،

امکان برنامه ریزی پاسخ به ریسک ها را ممکن می ساند.

طبقه بندی ریسک

ریسک های شناخته شده ای که به صورت انطباقی قابل مدیریت نباشند ، می بایست یک رزرو ریسک اختصاص داده شود .

ریسک های نا شناخته به صورت انطباقی قابل مدیریت نیستندو با این وجود ممکن است

یک مدیریت رزرو اختصاص داده شود. یک ریسک منفی پروژه

که اتفاق افتاده است یک موضوع در نظر گرفته می شود .

ریسک های اختصاصی پروژه از ریسک های کلی پروژه متفاوتند. ریسک های کلی اثر غیر قطعیت

را بر روی پروژه به صورت کلی اعمال می نمایند.

این بیشتر از مجموع ریسک های اختصاصی یک پروژه است ،

اگر چه که شامل همه منابع عدم قطعیت پروژه نیز هست .
این نشان دهنده این است که نگرش ذی نفعان برای اعمال تغییرات در خروجی پروژه ، هم بصورت مثبت و هم منفی .
سازمان ها ریسک را به عنوان تاثیر عدم قطعیت روی پروژه ها و اهداف سازمانی در نظر می گیرند.

سازمان ها و ذی نفعان تمایل دارند که تغییر درجات ریسک

را بر اساس نگرششان در مورد ریسک بپذیرند.

نگرش های ریسک ذی نفعان و سازمان ممکن است بوسیله تعدادی از

فاکتورهایی که به سه دسته کلی تقسیم می شوند تحت تاثیر قرار گیرند :

انواع ریسک

• ریسک اشتغال ،که درجه عدم اطمینان است، یک نهاد مایل به پیش بینی پاداش است
• ریسک پذیری ، که درجه، مقدار یا حجم ریسکی است که یک سازمان یا شخص خواهد پذیرفت
• آستانه ریسک ، که اشاره به اندازه گیری سطح عدم اطمینان یا سطح تاثیری که یک ذی نفع ممکن در آن نفعی داشته باشد.

در زیر آن آستانه ریسک ، سازمان ریسک را خواهد پذیرفت . بالای آستانه آن ریسک ، سازمان ریسک را نخواهد پذیرفت (تحمل نخواهد کرد) .
به عنوان مثال ، رفتار ریسک یک سازمان ممکن است شامل اشتیاقش برای عدم اطمینان ، آستانه اش برای سطوح ریسک که غیر قابل پذیرش می باشند ،

و یا ریسک پذیریش در جایی که سازمان می تواند یک پاسخ متفاوت به ریسک را انتخاب کند .
ریسک های مثبت و منفی بطور متشابه اشاره دارند به فرصت ها و. تهدید ها . پروژه ممکن است پذیرفته شود اگر ریسک ها در محدوده آستانه ها

باشند و پاداش هایی که ممکن است

بوسیله پذیرش ریسک کسب کنند ، متوازن هستند . ریسک های مثبت که موقعیت هایی را با وجود محدودیت های آستانه وجود دارد

پیشنهاد می کند ممکن است

به جهت افزایش تضمین ارزش پیروی شوند .
به عنوان مثال ، انطباق یک تکنیک بهینه سازی منابع تهاجمی ، پذیرش یک ریسک است در پیش بینی یک پاداش برای استفاده از منابع کمتر .

کلیدواژه : مدیریت ریسک
110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان