تعاریف و مفاهیم ریسک

مدیریت ریسک

تعاریف و مفاهیم ریسک

 

تعاریف و مفاهیم ریسک می بایست به خوبی قبل از انجام مدیریت ریسک در پروژه ها مورد شناسایی و درک قرار گیرد. امروز در وب سایت irpme.ir به بررسی این مفاهیم خواهیم پرداخت.

 

risk_management
بررسی معنی و مفهوم ریسک

 

مفهوم ریسک

 

ریسک از نظر تئوری به معنای احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب است . در تئوری ریسک ، اصطلاحی نظیر عدم قطعیت یا نا مشخص بودن و   ضعیت و شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود.

مفهوم ریسک ، در تئوری احتمالات ریشه داشته و بالطبع از بخت آزمایی نشات گرفته است .

به طور کلی هر تلاش و حرکت بشری ، ریسک هایی را در بر دارد.

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه PMI

 

PMI ریسک را به صورت ذیل تعریف می کند. ” رویدادی نا معین یا موقعیتی که اگر اتفاق بیفتد بر هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد داشت. ریسک دلیلی دارد و در صورت اتفاق نیز تجربه ای از آن حاصل می شود.”

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه AS/NZS-4360

 

” شانس روی دادن واقعه ای که بر اهداف تاثیر خواهد داشت.”

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه استاندارد ISO/IEC Guide 7

 

” ریسک به عنوان تلفیقی از احتمال یک رویداد و پیامدهای آن تعریف می شود.

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه پریتچارد

 

 • تاثیر تجمعی احتمال رویدادهای غیر قطعی که ممکن است بر اهداف پروژه به طور مثبت یا منفی تاثیر بگذارند.
 • میزان قرار گرفتن در معرض رویدادهای منفی و پیامدهای محتمل این رویدادها

 

مفهوم ریسک از دیدگاه نویل توربیت

 

 • ریسک چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد و در صورت وقوع ، اثر نا مطلوبی بر پروژه خواهد داشت .
 • ریسک دارای احتمال کمتر از یک و بالاتر از صفر می باشد.

 

 

معانی مختلف ریسک

 

 • ریسک احتمال وقوع یک خسارت ( ضرر ) است
 • ریسک ، انحراف در پیامدهایی می باشد که باید در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد.
 • ریسک ، یک تابع است که احتمال و اندازه خسارت را تعیین می کند .
 • ریسک ، عبارت است از واریانس توزیع احتمال وقوع تمامی پیامدهای ممکن یک عمل با مسیر ریسک زا
 • ریسک ، امکان تحمل ضرر و آسیب است.

 

 

 

جمع بندی معانی و مفاهیم ریسک

 

از تعاریف و مفاهیم بیان شده ، دو جنبه مشخص کننده ریسک قابل استخراج است :

 • عدم قطعیت پیشامدها
 • خسارت های ممکن

بنابر این احتمال وقوع پیشامد و اثرات احتمالی آن ، دو فاکتور مهم و مشخص کننده یک ریسک می باشند.

 

106

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان