تعاریف و مفاهیم ریسک

تعاریف و مفاهیم ریسک

 

تعاریف و مفاهیم ریسک می بایست به خوبی قبل از انجام مدیریت ریسک در پروژه ها مورد شناسایی و درک قرار گیرد. امروز در وب سایت irpme.ir به بررسی این مفاهیم خواهیم پرداخت.

 

risk_management
بررسی معنی و مفهوم ریسک

 

مفهوم ریسک

 

ریسک از نظر تئوری به معنای احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب است . در تئوری ریسک ، اصطلاحی نظیر عدم قطعیت یا نا مشخص بودن و   ضعیت و شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود.

مفهوم ریسک ، در تئوری احتمالات ریشه داشته و بالطبع از بخت آزمایی نشات گرفته است .

به طور کلی هر تلاش و حرکت بشری ، ریسک هایی را در بر دارد.

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه PMI

 

PMI ریسک را به صورت ذیل تعریف می کند. ” رویدادی نا معین یا موقعیتی که اگر اتفاق بیفتد بر هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد داشت. ریسک دلیلی دارد و در صورت اتفاق نیز تجربه ای از آن حاصل می شود.”

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه AS/NZS-4360

 

” شانس روی دادن واقعه ای که بر اهداف تاثیر خواهد داشت.”

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه استاندارد ISO/IEC Guide 7

 

” ریسک به عنوان تلفیقی از احتمال یک رویداد و پیامدهای آن تعریف می شود.

 

 

مفهوم ریسک از دیدگاه پریتچارد

 

 • تاثیر تجمعی احتمال رویدادهای غیر قطعی که ممکن است بر اهداف پروژه به طور مثبت یا منفی تاثیر بگذارند.
 • میزان قرار گرفتن در معرض رویدادهای منفی و پیامدهای محتمل این رویدادها

 

مفهوم ریسک از دیدگاه نویل توربیت

 

 • ریسک چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد و در صورت وقوع ، اثر نا مطلوبی بر پروژه خواهد داشت .
 • ریسک دارای احتمال کمتر از یک و بالاتر از صفر می باشد.

 

 

معانی مختلف ریسک

 

 • ریسک احتمال وقوع یک خسارت ( ضرر ) است
 • ریسک ، انحراف در پیامدهایی می باشد که باید در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد.
 • ریسک ، یک تابع است که احتمال و اندازه خسارت را تعیین می کند .
 • ریسک ، عبارت است از واریانس توزیع احتمال وقوع تمامی پیامدهای ممکن یک عمل با مسیر ریسک زا
 • ریسک ، امکان تحمل ضرر و آسیب است.

 

 

 

جمع بندی معانی و مفاهیم ریسک

 

از تعاریف و مفاهیم بیان شده ، دو جنبه مشخص کننده ریسک قابل استخراج است :

 • عدم قطعیت پیشامدها
 • خسارت های ممکن

بنابر این احتمال وقوع پیشامد و اثرات احتمالی آن ، دو فاکتور مهم و مشخص کننده یک ریسک می باشند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان