فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6

فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6

فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6  ترجمه صفحات ۲۰ و  ۲۱ راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK 6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت irpme.ir  به انتشار در آمده است .

 

PROJECT PHASE

 

فاز پروژه

یک فاز پروژه مجموعه ای از فعالیت های منطقی مرتبط پروژه است که در تکمیل یکی یا بیش از یکی از تحویل شدنی ها به اوج می رسد.فاز ها در یک چرخه حیات می توانند با ویژگی های گوناگونی توصیف شوند. ویژگی ها می توانند قابل اندازه گیری و منحصر بفرد در یک فاز بخصوص باشند. ویژگی ها ممکن است شامل و نه محدود به موارد ذیل باشند:

       نام ( به عنوان مثال ،فاز A ، فاز B ، فاز ۱ ، فاز ۲ ، فاز پرپوزال )

       عدد ( به عنوان مثال ، سه فاز در پروژه ، پنج فاز در پروژه )

       مدت زمان ( به عنوان مثال ، ۱ هفته ، ۱ ماه ، یک چهارم )

       نیازمندی های منابع ( به عنوان مثال ، مردم ، ساختمان ها ، تجهیزات )

       روند های ورودی برای یک پروژه تا تکمیل فاز ( به عنوان مثال ؛ تاییدات مستندات ، مستندات تکمیل شده ، تحویل شدنی های تکمیل شده )

پروژه ها ممکن است به فاز ها یا اجزای فرعی مشخصی تفکیک شوند . به این فازها یا اجزای فرعی اسم هایی داده می شود که مشخص کننده نوع کار انجام شده در آن فاز است .مثال هایی از نام ها شامل و نه محدود به موارد ذیل می باشد:

       توسعه مفهوم

       مطالعات امکانسنجی

       نیازمندی های مشتریان

       توسعه راهکارها

       طراحی

       نمونه اولیه

       ساخت

       تست

       گذار

       راه اندازی

       بررسی نقطه نشانه

       درس آموخته ها

فاز های پروژه ممکن است بر اساس فاکتور های گوناگونی شامل و نه محدود  به موارد ذیل ایجاد شوند:

       نیازهای مدیریتی

       ماهیت پروژه

       خصوصیات منحصر به فرد سازمان، صنعت یا تکنولوژی

       اجزای پروژه شامل و نه محدود به تکنولوژی ، مهندسی ، کسب و کار ، فرایند یا قانون

       نکات تصمیم گیری ( به عنوان مثال ، تامین مالی ، انجام یا عدم انجام پروژه ، و بازنگری نقاط نشانه )

استفاده از فاز های گوناگون ممکن است بینش بهتری به مدیریت پروژه بدهد. این همچنین یک موقعیت برای ارزیابی عملکرد پروژه و فعالیت های پیش گیرانه یا اصلاحی ضروری در فاز های زیر مجموعه را بوجود می آورد. یک جز کلیدی که با فازهای پروژه مورد استفاده قرار می گیرد بازنگری فاز است .

 

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان