کتاب های انجمن مدیریت پروژه- PMI
req1
%38

راهنمای کاربردی مدیریت الزامات

۱۰,۵۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
opm….
%46

استاندارد مدیریت پروژه سازمانی

۱۴,۵۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان تعداد فروش : 2
managing change
%22

کتاب مدیریت تغییرات در سازمان ها

۱۲,۵۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان تعداد فروش : 0
project planning and management
%50

مدیریت و برنامه ریزی پروژه -ویرایش سوم

۱۲,۸۰۰ تومان ۶,۴۰۰ تومان تعداد فروش : 1
The-standard-for- PROGRAM management

استاندارد مدیریت طرح

۱۴,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 2
The-standard-for-portfolio-management

استاندارد مدیریت پورتفولیو

۱۴,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 2
بخش آموزشی مدیریت پروژه

کلیک کنید
محصولات پیشنهادی
توسط
تومان