فرم های ثبت اطلاعات پروژه

یکی از مهم ترین اصول جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات تهیه فرم هایی با فرمت های استاندارد جهت ثبت و ارائه اطلاعات و ایجاد دیتا بیس های اطلاعاتی جهت ارائه گزارشات مدیریتی می باشد.

فرم ثبت اطلاعات مدیریت پروژه

به عنوان مثال جهت مدیریت ریسک های پروژه می بایست در ابتدا به شناسایی ریسک ها بپردازید و به این منطور نیازمند فرمتی استاندارد جهت ثبت و طبقه بندی اطلاعات مرتبط با ریسک های پروژه می باشید .

از طرفی جهت اجرای استاندارد های مدیریت پروژه در پروژه  های سازمانیتان میبایست به مدیریت پروژه در ۵ گروه فرآیندی و ۱۰ حوزه دانشی بپردازید

طبق استاندارد PMBOK 6th ویرایش ششم این طبقه بندی ها به صورت جداول زیر خلاصه می شود 

فرم های ثبت اطلاعات مدیریت پروژه شامل ۲۷ فرم می باشد که با استفاده از آنها می توانید بهره وری سازمان خود را افزایش دهید .

فرم های مربوط به فرآیندهای ۵ گانه پروژه (استاندارد PMBOK)

فرآیند آغازین فرم های شماره ۲ ، ۴ ، ۸ ، ۱۲
فرآیند برنامه ریزی فرم های شماره ۱، ۳ ، ۴ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹، ۲۰ ،۲۱
فرآیند اجرا  فرم های شماره ۸ ، ۱۲ ، ۱۵، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۴
فرآیند نظارت و کنترل  فرم های شماره ۸ ، ۱۲ ،۱۵ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۴
فرآیند خاتمه   فرم های شماره ۸ ، ۱۲ ، ۲۵ ، ۲۶، ۲۷

فرم های مرتبط با به حوزه های دانشی ۱۰ گانه پروژه (استاندارد PMBOK)

مدیریت یکپارچگی فرم های شماره ۱۰، ۱۲ ، ۱۷
مدیریت محدوده  فرم های شماره ۱ ، ۶ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۷
مدیریت زمانبندی  فرم های شماره ۱۰ ، ۱۲
مدیریت هزینه  فرم های شماره ۱۰ ، ۱۲
مدیریت کیفیت  فرم های شماره ۱۰ ، ۱۲
مدیریت منابع  فرم های شماره ۱۰ ، ۱۲
مدیریت ارتباطات  فرم های شماره ۹ ، ۱۲ ، ۱۴ 
مدیریت ریسک  فرم های شماره ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۲،  ۲۳ ، ۲۴ 
مدیریت تدارکات فرم های شماره ۱۰ ، ۱۲
مدیریت ذی نفعان فرم های شماره ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ 

 

پیشنهاد می شود هم اکنون نسبت به تهیه پکیج ارزشمند اقدام فرمایید.

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان