مقاله مدیریت زمانبندی

نمایش یک نتیجه

  • زمانبندی ارزش فعلی بهینه بر اساس مدل جریان نقدی مصنوعی با استفاده از توابع تکینگی

    تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 622
    ۱۰,۰۰۰ تومان