مشارکت پایدار ذی نفعان

نمایش یک نتیجه

  • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 920
    رایگان