مدیریت ذی نفعان پروژه

نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 925
    رایگان
  • مدل ارزیابی موضوعی مزیت برای توانمند سازی مدل سازی اطلاعات ذی نفعان ساخت نابالغ

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد بازدید: 984
    رایگان