مدیریت ذی نفعان پروژه

نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد بازدید: 859
    رایگان
  • مدل ارزیابی موضوعی مزیت برای توانمند سازی مدل سازی اطلاعات ذی نفعان ساخت نابالغ

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد بازدید: 918
    رایگان