مدیریت ارزش سبز کسب شده

نمایش یک نتیجه

  • مدیریت ارزش سبز کسب شده برای مدیریت پروژه :یک بازنگری سیستماتیک-۲۰۱۹

    تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 553
    رایگان