مدیریت اثر بخش مشارکت ذی نفعان

نمایش یک نتیجه

  • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 883
    رایگان