عملکرد مدیریت پروژه

نمایش یک نتیجه

  • مقاله تاثیر مدیریت یکپارچگی روی عملکرد مدیریت پروژه ساخت-۲۰۱۸

    تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷تعداد بازدید: 364
    ۵,۵۰۰ تومان ۲,۷۵۰ تومان