حوزه های دانش مدیریت پروژه

نمایش دادن همه 18 نتیجه

 • استاندارد کاربردی مدیریت ارزش کسب شده

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 4تعداد بازدید: 574
  ۱۲,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
 • استاندارد مدیریت پورتفولیو

  تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷تعداد فروش: 4تعداد بازدید: 832
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • استاندارد مدیریت ریسک

  تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۹تعداد بازدید: 30
  ۳۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
 • استفاده از داده‌های برنامه پروژه واقعی برای مقایسه زمان‌بندی کسب‌شده …-۲۰۱۸

  تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷تعداد فروش: 4تعداد بازدید: 632
  رایگان
 • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

  تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 922
  رایگان
 • ترجمه مقاله مدل های محاسباتی و روش اکتشافی برای مشکلات زمانبندی شبکه

  تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷تعداد بازدید: 259
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • دانلود پروژه MSP ساختمان بتنی

  تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹تعداد بازدید: 130
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • زمانبندی ارزش فعلی بهینه بر اساس مدل جریان نقدی مصنوعی با استفاده از توابع تکینگی

  تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 623
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • فرم های ثبت اطلاعات مدیریت پروژه

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 3تعداد بازدید: 633
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان
 • کتاب راز های استادی ساختار شکست کار در پروژه های دنیای واقعی

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 6تعداد بازدید: 3859
  ۱۲,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
 • کتاب یکپارچه سازی فرایند برنامه ریزی و زمانبندی

  تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸تعداد بازدید: 703
  ۱۲,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
 • مدل ارزیابی موضوعی مزیت برای توانمند سازی مدل سازی اطلاعات ذی نفعان ساخت نابالغ

  تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد بازدید: 981
  رایگان
 • مدل های محاسباتی و روش اکتشافی برای مشکلات زمانبندی شبکه

  تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷تعداد بازدید: 420
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل-۲۰۱۷

  تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 541
  ۲۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
 • مدیریت ریسک : مفاهیم و راهنما-ویرایش چهارم

  تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹تعداد بازدید: 386
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • مقاله استفاده از اطلاعات زمانبندی واقعی برای مقایسه قابلیت های پیش بینی زمان …..-۲۰۱۸

  تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 506
  ۹,۵۰۰ تومان ۴,۷۵۰ تومان
 • مقاله تاثیر مدیریت یکپارچگی روی عملکرد مدیریت پروژه ساخت-۲۰۱۸

  تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷تعداد بازدید: 362
  ۵,۵۰۰ تومان ۲,۷۵۰ تومان
 • مقاله مدیریت ریسک های پروژه ساخت-۲۰۱۸

  تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 14تعداد بازدید: 1549
  رایگان