2020

نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

  تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 922
  رایگان
 • چارت های کنترل چندمتغییره با استفاده از مدیریت ارزش زمان کسب شده-۲۰۲۰

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹تعداد بازدید: 189
  ۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان
 • مقاله چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدیریت ریسک-۲۰۲۰

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 234
  رایگان