2020

نمایش یک نتیجه

  • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

    تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 862
    رایگان