مقالات ISI مدیریت پروژه

مشاهده همه 15 نتیجه

 • استفاده از داده‌های برنامه پروژه واقعی برای مقایسه زمان‌بندی کسب‌شده …-۲۰۱۸

  ۱۰,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • برنامه ریزی برای مشارکت پایدار ذی نفعان بر اساس ارزیابی منافع تحریک کننده در پروژه ها

  ۸,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • پشتیبانی متدهای مدیریت پروژه بوسیله سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

  ۶,۵۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • روش پیاده سازی و بومی سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک

  ۱۲,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 1
 • زمانبندی ارزش فعلی بهینه بر اساس مدل جریان نقدی مصنوعی با استفاده از توابع تکینگی

  ۱۰,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 1
 • مدل ارزیابی موضوعی مزیت برای توانمند سازی مدل سازی اطلاعات ذی نفعان ساخت نابالغ

  ۸,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مدل های محاسباتی و روش اکتشافی برای مشکلات زمانبندی شبکه

  ۱۰,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مدیریت ارزش سبز کسب شده برای مدیریت پروژه :یک بازنگری سیستماتیک-۲۰۱۹

  ۱۰,۰۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله آزمودن یک سیستم مدرک ساختمان سبز لید از لحاظ هزینه های ساخت-۲۰۱۸

  ۸,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله استفاده از اطلاعات زمانبندی واقعی برای مقایسه قابلیت های پیش بینی زمان …..-۲۰۱۸

  ۹,۵۰۰ تومان ۴,۷۵۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله برون سپاری BIM در میان پیمانکاران عمومی-۲۰۱۸

  ۸,۵۰۰ تومان ۴,۲۵۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله تاثیر مدیریت یکپارچگی روی عملکرد مدیریت پروژه ساخت-۲۰۱۸

  ۵,۵۰۰ تومان ۲,۷۵۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله رهبری انرژی و طراحی زیست محیطی یک ابزار جهانی برای ارزیابی پایداری در ساختمان ها، جوامع و شهرها-۲۰۱۹

  ۸,۵۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله عملکرد انرژی ساختمان های دارای مدرک لید بر اساس اطلاعات مبنا شیکاگو از سال ۲۰۱۵

  ۸,۵۰۰ تومان تعداد فروش : 0
 • مقاله مدیریت ریسک های پروژه ساخت-۲۰۱۸

  رایگان تعداد فروش : 9