مهارت خواندن

نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • جزوه درک مطلب (فصل اول )

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 223
  ۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
 • جزوه درک مطلب (فصول ۲و۳ )

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 181
  ۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان
 • جزوه فصل ۴ درک مطلب

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 537
  ۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
 • جزوه فصل ۵ درک مطلب

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 561
  ۳,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
 • جزوه فصل ۶و۷ درک مطلب

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 539
  ۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان
 • جزوه مهارت خواندن آزمون MSRT- مهارت ۱۰ و ۱۱

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 4تعداد بازدید: 707
  ۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان
 • جزوه مهارت خواندن آزمون MSRT- مهارت ۱۲ و ۱۳

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 6تعداد بازدید: 1446
  ۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان
 • جزوه مهارت خواندن آزمون MSRT- مهارت ۸ و ۹

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 526
  ۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان