مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6

مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6

مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6  نرجمه  صفحه ۱۵ راهنمای دانش مدیریت پروژه (پی ام باک ۶ ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه شده است و در وب سایت irpme.ir انتشار داده شده است.

 

 

مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو)

 

مدیریت سبد پروژه ها

یک پرتفولیو عبارت است از پروژه ها ، طرح ها ، زیر پرتفولیو ها و عملکرد هایی که به عنوان یک گروه برای دستیابی اهداف استراتژیک مدیریت می شوند.

مدیریت پرتفولیو عبارت است از مدیریت مرکزی یک یا بیش از یک پرتفولیو برای دستیابی به اهداف استراتژیک. طرح ها یا پروژه های یک پرتفولیو ممکن است الزاما به هم وابسته و یا بصورت مستقیم وابسته نباشند.

هدف از مدیریت پرتفولیو این است که :

      تصمیمات سرمایه گذاری سازمانی را راهنمایی نماید.

      ترکیب بهینه ای از طرح ها و پروژه ها را برای دستیابی به اهداف استراتژیک انتخاب نماید.

      شفافیت تصمیم سازی را مهیا نماید.

      تخصیص منابع فیزیکی و تیمی را اولویت بندی نماید.

      احتمال تحقق بازده مطلوب سرمایه گذاری را افزایش دهد.

      مدیریت ریسک تجمعی پرتفولیو همه مولفه ها را مرکزی نماید.

 

مدیریت پرتفولیو همچنین تایید می نماید که پرتفولیو سازگار و مطابق با استراتژی های سازمانی است.

 

 

 

بیشینه کردن ارزش پرتفولیو

بیشینه کردن ارزش پرتفولیو نیازمند بررسی دقیق اجزای تشکیل دهنده پرتفولیو می باشد. اجزا اولویت بندی می شوند  و به این ترتیب آنهایی که بیشترین مشارکت را در راستای اهداف استراتژیک سازمان دارند منابع مورد نیازی مالی ، تیمی و فیزیکی را خواهد داشت.

به عنوان مثال ، یک سازمان زیر ساختی که هدف استراتژیک بیشترین بازگشت در سرمایه گذاری اش را دارد ممکن است یک پرتفولیو که شامل ترکیبی از پروژه ها در نفت ، گاز ،قدرت ، آب ، جاده ها ، ریل و فرودگاه ها را ایجاد نماید. از این ترکیب ، سازمان ممکن است تصمیم بگیرد پروژه های مرتبط را تحت عنوان یک پرتفولیو مدیریت نماید. همه پروژه های قدرت ممکن است تحت عنوان پرتفولیو قدرت با یکدیگر گروه شوند .بطور مشابه ، همه پروژه های آب ممکن است تحت عنوان پرتفولیو آب با یکدیگر گروه شوند. با این وجود ، زمانی که سازمان پروژه هایی در رابطه با طراحی و ساخت یک نیروگاه دارد و سپس نیروگاه را برای تولید انرژی راه می اندازد ، آن دسته از پروژه های مرتبط می توانند تحت عنوان یک طرح با یکدیگر گروه شوند.بدین ترتیب طرح قدرت و طرح مشابه آب اجزای یکپارچه ای از پرتفولیو سازمان زیر ساخت می شوند .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مدیریت پرتفولیو ، استاندارد مدیریت پرتفولیو را ببینید.

 

 

 

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان