مطالب آموزشی برنامه ریزی و کنترل
فاقد تصویر شاخص

مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه   یکی از ماهیت های اصلی پروژه و ...

۲۹ تیر ۱۳۹۸

0

8

عکس مقاله سایت-wbs-بخش دوم۱

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6-بخش دوم

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس ...

۱۲ فروردین ۱۳۹۸

0

140

۵۶۵۷۶۳A9-7B1F-4AE2-9056-722DAF0EEFFC-275×170

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6-بخش اول

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس ...

۱۲ فروردین ۱۳۹۸

0

125

Business people meeting to discuss the situation on the market

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه  مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه عنوان مطلبی ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

2

112

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت ششم

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت ششم برنامه ریزی و کنترل پروژه – ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

0

88

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت پنجم

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت پنجم برنامه ریزی و کنترل پروژه - ...

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

0

81

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت چهارم

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت چهارم در این قسمت می خواهیم به ...

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

0

104

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت سوم

برنامه ریزی و کنترل پروژه - قسمت سوم برنامه ریزی و کنترل پروژه در ...

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

0

105

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت دوم

برنامه ریزی و کنترل پروژه - قسمت دوم برنامه ریزی و کنترل پروژه موضوعی ...

۱۵ بهمن ۱۳۹۷

0

105

شرکت ها و پروژه هایی که در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه افتخار همکاری با آنها را داشته ایم
توسط
تومان