محصولات برنامه ریزی و کنترل پروژه
مطالب آموزشی برنامه ریزی و کنترل
عکس مقاله سایت-wbs-بخش دوم۱

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6-بخش دوم

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس ...

۱۲ فروردین ۱۳۹۸

0

41

۵۶۵۷۶۳A9-7B1F-4AE2-9056-722DAF0EEFFC-275×170

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6-بخش اول

ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس ...

۱۲ فروردین ۱۳۹۸

0

69

Business people meeting to discuss the situation on the market

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه  مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه عنوان مطلبی ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

2

64

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت ششم

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت ششم برنامه ریزی و کنترل پروژه – ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

0

54

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت پنجم

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت پنجم برنامه ریزی و کنترل پروژه - ...

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

0

45

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت چهارم

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت چهارم در این قسمت می خواهیم به ...

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

0

71

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت سوم

برنامه ریزی و کنترل پروژه - قسمت سوم برنامه ریزی و کنترل پروژه در ...

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

0

67

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت دوم

برنامه ریزی و کنترل پروژه - قسمت دوم برنامه ریزی و کنترل پروژه موضوعی ...

۱۵ بهمن ۱۳۹۷

0

70

Presentation of project management processes, manager touching screen

برنامه ریزی و کنترل پروژه-قسمت اول

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟ برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت برنامه ...

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

0

68

شرکت ها و پروژه هایی که در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه افتخار همکاری با آنها را داشته ایم
توسط
تومان