برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت سوم

planning and controlling

برنامه ریزی و کنترل پروژه – قسمت سوم

برنامه ریزی و کنترل پروژه در مقالات پیشین وب سایت irpme.ir مورد بررسی قرار گرفت  و  در ادامه مباحث مطرح شده در سایت در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه لازم است موارد ذیل را بررسی نماییم:

 

 

planning and controlling
برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

روش های برنامه ریزی شبکه 

دسته بندی روش های رایج برنامه ریزی شبکه را به طور کلی می توان به ۴ دسته تقسیم بندی نمود ،

پیش از استفاده از هر گدام از این روش ها در ابتدا

فعالیت های ممکن در پروژه ها، به دو دسته :

۱ -فعالیت های معین

۲-فعالیت های احتمالی تقسیم بندی می شوند.

  * دسته اول : با استفاده از نمودار گانت ( برگرفته از اسم هنری گانت ) :

نمودار با محور افقی زمان و محور عمودی فعالیت های لازم در اجرای پروژه می باشد، نام دیگر این نمودار به نمودار میله ای مشهور است 

  * دسته دوم : روش مسیر بحرانی یا CPM

این روش تشابه بسیار زیادی با  روش تکنیک ترتیب  اصلی دارد (major sequence technique) ، تحلیل پروژه و رسم شبکه بر اساس مسیر بحرانی جلوگیری از تاخیر احتمالی آتی را برنامه ریزی می نماید.

این روش برای پروژه های فاقد فعالیت ها و زمان های احتمالی ، تناسب بیشتری دارد .

 

  *دسته سوم : روش ارزیابی و بازنگری پروژه یا PERT

هدف اصلی این روش مشخص کردن رویدادهای کلیدی ای که می بایست در تاریخ های معینی بپیوندد تا کل پروژه در تاریخ مشخصی تکمیل بشود.

این روش برای پروژه های دارای فعالیت های احتمالی ، ولی زمان احتمالی تناسب بیشتری دارد.

 

  * دسته چهارم : روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه یا GERT

کاربرد اصلی این روش برای پروژه هایی  است که در آنها فعالیت هایی وجود دارند که اجرای آنها جنبه احتمالی داشته و در شروع پروژه مشخص نیست .

برای پروژه های دارای فعالیت های احتمالی ، کاربرد این روش مناسبت بیشتری دارد.

 

مزایای کاربرد روش های برنامه ریزی شبکه چیست ؟

برنامه ریزی شبکه مزایایی از جمله موارد ذیل را در بر دارد :

 اولین مورد

 یکی از اقدامات اولیه برای ساخت شبکه ، تعیین و تبیین اهداف پروژه بوده و به دنبال این امر ، فعالیت های لازم برای رسیدن به اهداف به صورتی مشخص و متمایز از یکدیگر تعریف می شوند .

انجام این امور باعث خواهد شد که احتمال عدم توجه به مراحل و فعالیت های لازم در انجام پروژه به حداقل رسیده و در نتیجه در مراحل اجرای کار احتمال مواجهه با ملزومات و مشکلاتی که قبلا پیش بینی نشده اند ، حداقل شود.

دومین مورد

شبکه هایی که برای پروژه ها تهیه می شوند ، علاوه بر نشان دادن ارتباط بین فعالیت ها ( روابط پیش نیازی ) ، زودترین و دیرترین زمانهای ممکن برای شروع و خاتمه هر فعالیت ، تاریخ تکمیل و مقادیر شناوری مجاز در فعالیت ها را نیز نشان می دهند. 

سومین مورد

  کاربرد روش های تخصیص منابع ، میزان منابع لازم در مقاطع مختلف زمانی در دوره اجرای پروژه را تعیین نموده و بنابراین برای مسئولین و دست اندارکاران تامین این منابع ، برنامه مشخصی را قبل ار شروع کار ارائه می نماید.

چهارمین مورد

  امور مالی و حسابداری و کنترل هزینه ها به صورت سنتی ، معمولا متکی بر تعیین و کنترل هزینه های صرف شده در مراکز هزینه می باشد .

پنجمین مورد

 در امور حقوقی مربوط به پروژه ، با کاربرد شبکه ، زمینه های مناسبی برای بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حتی ادعاهایی که در ارتباط با تاخیر ها ، تغییرات در مشخصات و نقشه برنامه رها ، و سایر مسائل مشابه پیش می آیند فراهم می شود.

ششمین مورد

امکانات پرداخت پاداش و مزد تشویقی به کارکنان پروژه با توجه به تخمین هایی که در میزان کارایی ها و سرعت پیشرفت کار به عمل آمده قراهم می گردد.

هفتمین مورد

 بررسی پیشنهادات مربوط به مناقصه ها ، در صورتی که پیشنهادات دریافت شده همراه با یک نوع برنامه ریزی شبکه ، نظیر CPM باشند ، امکان بررسی و تجزیه و تحلیل و هفتمین موردتصمیم گیری مناسب بیشتر می شود.

هشتمین مورد

در روش های برنامه ریزی شبکه ؛ فعالیت های بحرانی که از نظر زمان و تاریخ های شروع و پایان دارای محدودیت بیشتری هستند ، به روشنی مشخص و از سایر فعالیت ها متمایز می شوند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه

108

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان