آزمون آنلاین شماره ۳ ( گرامر MSRT)

آزمون آنلاین 2

توجه : پس از تکمیل آزمون پرینت کارنامه خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید.

hamed200914@gmail.com

تست شماره ۳ 

پیشنهاد ویژه :

 

برای شرکت در آزمون می توانید با نام خود و ایمیلتان به صورت رایگان دانش گرامری خود را مورد سنجش قرار دهید و پس از دریافت کارنامه وضعیت خود را بسنجید.

 

توسط
تومان