تاثیر اعمال تنبیهات برای جلوگیری از تاخیرات در پروژه ها

تاثیر اعمال تنبیهات برای جلوگیری از تاخیرات در پروژه

یکی از راهکارهایی که برای جلو گیری از تاخیرات در پروژه ها از آن استفاده می شود اعمال مجازات ها و تنبیهاتی است که در قرارداد برای پیمانکاران در ازای بروز تاخیر از طرف ایشان قرارداده می شود.

سوالی که در ذهن شکل می گیرد این است که این تنبیهات تا چه میزان از بروز تاخیرات  آتی جلوگیری به عمل می آورد.

در سال ۲۰۱۸ مقاله ای تحت عنوان 

چگونگی اعمال مجازات برای جلوگیری از تاخیرات در پروژه ها

انجام گرفت که در ذیل به بررسی اجمالی این مقاله پرداخته می شود:

نکات ویژه :

  • می بایست برای شرکت هایی که دارای تاخیر هستند قراردادی که شامل مجازات باشد طراحی شود.
  • مورد نخست تنبیه ، تنها زمانی اعمال می شود که کل پروژه تاخیر دارد.
  • مورد دوم ، تنبیه به هر شرکتی که تاخیر داشته است اعمال می شود.
  • هر دو سیستم مجازات از طریق استفاده از تئوری بازی مورد مقایسه قرار می گیرند.

چکیده مقاله 

یک برنامه ریز می خواهد پروژه ای را که شامل شرکت های متعددی است انجام دهد. در خیلی از موارد برنامه ریز ، به عنوان مثال شرکت اسپانیایی ، در قرارداد بندی برای  مجازات  قرارداده است که یک مبلغ برای هر روز دیر کرد در تکمیل فعالیت ها یا اتمام پروژه در زمان مقرر برای هر شرکت، به عنوان خسارت تعیین کرده است. ما در مورد دو روش در برگیرنده چنین بند های تاخیری در قراردادها بحث می نماییم. در روش اول تنبیه فقط زمانی که کل پروژه تاخیر داشته باشد اعمال می شود. در روش دوم تنبیه برای هر شرکتی که تاخیر داشته باشد اعمال می شود حتی اگر پروژه در زمان مقرر تکمیل شده باشد. ما هر دو روش مجازات را با یکدیگر مقایسه و دریافتیم مجازات بهینه ( برای برنامه ریز )  در  دومین روش بزرگتر است ، وسایل برنامه ریز همیشه حداقل برابر بزرگی با بزرگتری نمونه دوم است ، و وسایل شرکت ها همیشه حداقل برابر بزرگی یا بزرگتری در اولین نمونه است .بطور قابل تعجبی ، تاخیر نهایی در پروژه بی ارتباط با سیستم مجازات انتخابی است .

کلمات کلیدی : تئوری بازی ، PERT ، تاخیرات ، مجازات ها

پیشنهاد ویژه : دریافت متن کامل مقاله مذکور 

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان