انواع قراردادهای عمرانی

انواع قراردادهای عمرانی

دسته بندی قراردادهای عمرانی 

با توجه باینکه منحصر بودن یکی از ویژگی های اصلی در تعریف ” پروژه ” است ، بدیهی است که بخشی از این منحصر بودن مربوط به قراردادهای منعقد شده در پروژه های مختلف است.

انواع قراردادهای عمرانی در ظاهر قابل طبقه بندی هستند اما با توجه به شرایط حاکم بر پروژه انواع قراردادهای عمرانی با یکدیگر متفاوتند .

قراردادهای عمرانی

با مراجعه به منابع و مراجع مختلف می توان دریافت که قراردادهای عمرانی را بر ۳ اصل اساسی تقسیم می کنند.

  • نحوه تامین منابع مالی 
  • نحوه اجرا 
  • نحوه پرداخت هزینه ها و دستمزد ها 

بخش اول 

قرارداد های عمرانی بسته به روش های مختلف تامین مالی آنها از یکدیگر متمایز می شوند.این موضوع در آینده در مقاله جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش دوم

مستقل از نوع قراردادها به لحاظ فنی می توان قراردادهای عمرانی را به لحاظ مالی یعنی از نظر نحوه پرداخت هزینه ها با انواع مختلف تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

۱-۲- روش پرداخت مقطوع (Lump Sum)

۲-۲- روش فهرست بهاء (Cop Plus)

۳-۲-روش پرداخت درصدی (Cost Plus Fixed Percentage)

۴-۲- روش پرداخت هزینه به علاوه درصد ثابت (Cost Plus Fixed Fee)

۵-۲- روش پرداخت هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت

بخش سوم

قراردادهای عمرانی از دیدگاه روش های مختلف اجرا ( In house) به ۶ دسته کلی ذیل تقسیم  بندی می شود:

۱-۳-امانی یا تک عاملی (In house)

۲-۳- روش متعارف یا سه عاملی /سنتی (Design Bid Build)

۳-۳-روش دو عاملی (Design Build)

۴-۳-روش مدیریتی یا چهار عاملی (Construction Management)

۵-۳- سیستم قراردادی یکپارچه

۶-۳- روش طرح ، ساخت ، تامین مالی و بهره برداری (Design ,Build ,Finance & Operate)

تفاوت روش های فوق در حدود اختیارات و وظایف و روابط بین سه عامل اصلی پروژه یعنی طراحی ، تامین منابع و ساخت است.

 

106

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان