سیستم کنترل یکپارچه تغییر

change 1

سیستم کنترل یکپارچه تغییر

سیستم کنترل یکپارچه تغییر یک فرایند رسمی برای ارزیابی تغییرات پروژه است .تغییرات می بایست در یک رفتار زمانمند قدرت بخشی ، پیاده سازی و ارتباط بخشی شوند.

 

CCB
سیستم کنترل یکپارچه تغییر یک فرایند رسمی برای ارزیابی تغییرات پروژه است .تغییرات می بایست در یک رفتار زمانمند قدرت بخشی ، پیاده سازی و ارتباط بخشی شوند.

جلسات تخته کنترل تغییر (CCB)

یک تخته کنترل تغییر (CCB) بطور پیوستار برای تجزیه و تحلیل اثر تغییرات محدوده ، زمانبندی ، هزینه و سایر گونه های تغییرات روی پروژه و خط مبنای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. تنها تغییراتی پیاده سازی می شوند که توسط تخته کنترل تغییر پذیرفته شده اند. در پروژه های کوچک مدیر پروژه مانند تخته کنترل تغییر (CCB) عمل می نماید.

تغییرات محدوده محصول یا پروژه منابع ، زمانبندی و هزینه یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد. فرایند کنترل تغییر نیازمند در نظر گرفتن تجزیه و تحلیلی است که یک تغییر محدوده را در بر می گیرد. تغییراتی که محدوده را تحت تاثیر قرار نمی دهند ، مانند تغییرات زمانیندی و یا هزینه ، خط مبنای اندازه گیری عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

فرایند کنترل تغییر نیازمند اطمینان از این است که یکپارچگی خط مبنا به خاطر این تغییرات یا بر اساس وابستگی های خارجی ای که ممکن است این تغییر تحت تاثیر قرار دهد ، در معرض خطر قرار نمی گیرد.

تجزیه و تحلیل تغییر محدوده 

همه تغییرات محدوده می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، تعریف محدوده ، و تاثیر روی حساب های کنترلی ارزیابی شده ، شامل نیاز به اضافه کردن حساب های کنترلی جدید یا حذف حساب های کنترلی موجود می باشد.

زمانی که یک محدوده جدید به پروژه اضافه می شود ، خط مبنای اندازه گیری عملکرد می بایست در سطح WBS ، در جایی گه تغییر محدوده اتقاق می افتد ، تغییر نماید.

 

 

اگر کار جدید به حساب کنترلی اضافه شده است ، کار جدید می بایست در یک یا بیش از یک بسته کاری جدید قرارگیرد. اگر یک بسته کاری موجود نیازمند به تعیین باشد ، ابتدا می بایست با بودجه باقی مانده به علاوه بودجه جدید در یک بسته کاری جدید  ،خاتمه یابد. در مورد بعدی ، زمانی که حساب کنترلی بسته شد ، بودجه فعلی را مساوی ارزش کسب شده قرار دهید. این باعث می شود که انجراف زمانبندی از بین برود ، اما انحراف هزینه در سطحی که داشته است باقی می ماند. هزینه های واقعی برای یک حساب کنترلی که شروع شده بوده است و  در طی یک تغییر محدوده بسته شده است نباید تغییر کنند .

انجام این امر باعث می شود انحراف هزینه پیشین که با انحراف هزینه کل پروژه مواجه شده است ، ثابت باقی بماند.

 

اغلب زمانی گه تغییرات محدوده اتفاق می افتد ، حساب های کنترلی جدید بوجود می آیند . اگر جه بیشتر کمیاب ، ممکن است برای برای پروژه که از محدوده خارج شود. در این موارد ، حساب های کنترلی باز نشده ای که تحت تاثیر قرار گرفته شده اند حذف می شوند.

 

متن قوق ترجمه صفحه ۱۰ فصل دهم کتاب آیین نامه مدیریت ارزش کسب شده بود که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت IRPME.IR قرار داده شده است .

EVM2

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان