مدیریت ریسک پروژه
۰۱-risk
محتوا و مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک ریسک بطور ذاتی در همه سازمان ها وجود دارد . ریسک ها سازمان ها را با چالش هایی روبرو می سازند اما همچنین یک سری مزیت هایی را نیز در زمانی که تهدید ها ...
risk o
مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت ریسک چیست عنوان مقاله ای است که در irpme.ir قصد بررسی آن را داریم . در دنیای اقتصاد ، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه وتحلیل و پذیرش یا تعدیل عدم قطعیت تصمیمات می باشد.   مدیریت ...
risk o
تعاریف و مفاهیم ریسک   تعاریف و مفاهیم ریسک می بایست به خوبی قبل از انجام مدیریت ریسک در پروژه ها مورد شناسایی و درک قرار گیرد. امروز در وب سایت irpme.ir به بررسی این مفاهیم خواهیم پرداخت.   بررسی ...
form o
یکی از مهم ترین اصول جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات تهیه فرم هایی با فرمت های استاندارد جهت ثبت و ارائه اطلاعات و ایجاد دیتا بیس های اطلاعاتی جهت ارائه گزارشات مدیریتی می باشد. به عنوان مثال جهت مدیریت ...
دوره آموزشی مدیریت پروژه
برگزاری دوره تخصصی مدیریت پروژه مدیریت پروژه شامل به کارگیری علم، هنر و فن می باشد برای هدایت و کنترل یک پروژه به صورت هدفمند نیاز مبرم به علم مدیریت پروژه وجود دارد. دوره تخصصی مدیریت پروژه با هدف ایجاد ...
Risk
Risk management فصل ۱۱ کتاب استانداردهای مدیریت پروژه (PMBOK2013) در رابطه با مدیریت ریسک می باشد . مدیریت ریسک پروژه شامل فرآیندهای هماهنگی برنامه ریزی مدیریت ریسک ، تفهیم ، آنالیز ها ، برنامه ریزی پاسخ ها و کنترل ریسک ...
توسط
تومان