مدیریت هزینه پروژه
form o
یکی از مهم ترین اصول جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات تهیه فرم هایی با فرمت های استاندارد جهت ثبت و ارائه اطلاعات و ایجاد دیتا بیس های اطلاعاتی جهت ارائه گزارشات مدیریتی می باشد. به عنوان مثال جهت مدیریت ...
۹۷۸۱۱۱۹۲۸۷۵۳۷
  دستنامه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) building information modeling راهنمای مدل سازی اطلاعات ساختمانی BIM برای مالکان ، مدیران ، طراحان ، مهندسان و پیمانکاران –ویرایش سوم(۲۰۱۸) امروز با معرفی و ارائه منبعی بسیار ارزشمند در زمینه مدل سازی ...
دوره آموزشی مدیریت پروژه
برگزاری دوره تخصصی مدیریت پروژه مدیریت پروژه شامل به کارگیری علم، هنر و فن می باشد برای هدایت و کنترل یک پروژه به صورت هدفمند نیاز مبرم به علم مدیریت پروژه وجود دارد. دوره تخصصی مدیریت پروژه با هدف ایجاد ...
توسط
تومان