مدیریت پروژه
phase
پیاده سازی نظام مدیریت پروژه     پیاده سازی نظام مدیریت پروژه یکی از مهم ترین اقداماتی است که به افزایش راندمان کاری و ایجاد سیستم سازی در سازمان ها و پروژه ها کمک می نماید. امروزه با توجه به ...
عکس مقاله سایت-wbs-بخش دوم۱
ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6  عنوان مقاله ای است که بر گرفته از ترجمه صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۹ استاندارد بین المللی PMBOK ویرایش ۶ می باشد که توسط مهندس ...
۵۶۵۷۶۳A9-7B1F-4AE2-9056-722DAF0EEFFC-275×170
ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6  عنوان مقاله ای است که بر گرفته از ترجمه صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۹ استاندارد بین المللی PMBOK ویرایش ۶ می باشد که توسط مهندس ...
BIM1
سطوح ۴ گانه بلوغ BIM سطوح ۴ گانه بلوغ BIM -ترجمه شده از کتاب دستامه BIM صفحه ۴۰ می باشد که در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسیده است .     سطوح BIM     سطح صفر BIM این سطح ...
PMP 1
آزمون PMP چگونه است؟-ترجمه از کتاب ریتا-۲۰۱۸ آزمون PMP چگونه است؟-ترجمه از کتاب ریتا-۲۰۱۸ صفحه ۲۱ که با عنوان what is the PMP like? در این کتاب آورده شده است.   آزمون مدیریت پروژه حرفه ای از دید کتاب ریتا ...
۴۴۴۶۴۲۶۹ – project management concept image with business icons and copyspace.
مدیریت پروژه  علم مدیریت پروژه جدید نیست . مدیریت پروژه از صدها سال پیش مورد استفاده قرار گرفته شده است . ترجمه مقدمه  صفحات ۱ و ۲ PMBOK ویرایش ششم در رابطه با مدیریت پروژه مدیریت پروژه جدید نیست . مدیریت پروژه ...
risk o
مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت ریسک چیست عنوان مقاله ای است که در irpme.ir قصد بررسی آن را داریم . در دنیای اقتصاد ، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه وتحلیل و پذیرش یا تعدیل عدم قطعیت تصمیمات می باشد.   مدیریت ...
risk o
تعاریف و مفاهیم ریسک   تعاریف و مفاهیم ریسک می بایست به خوبی قبل از انجام مدیریت ریسک در پروژه ها مورد شناسایی و درک قرار گیرد. امروز در وب سایت irpme.ir به بررسی این مفاهیم خواهیم پرداخت.   بررسی ...
scope 2
مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK 6 محدوده چرخه حیات پروژه  چرخه حیات پروژه می تواند می تواند گستره ی پیوستاری را از نگرش های پیش بینانه از یک سو، تا نگرش های انطباقی یا چابک در سوی دیگر را ...
change 1
سیستم کنترل یکپارچه تغییر سیستم کنترل یکپارچه تغییر یک فرایند رسمی برای ارزیابی تغییرات پروژه است .تغییرات می بایست در یک رفتار زمانمند قدرت بخشی ، پیاده سازی و ارتباط بخشی شوند.   سیستم کنترل یکپارچه تغییر یک فرایند رسمی ...
1 2 3 4
توسط
تومان