مدیریت پروژه
pmo-coordination
PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم ترجمه صفحات ۴۸ و ۴۹ راهنمای دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK 6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت irpme.ir قرار ...
project-management
فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6 فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6  ترجمه صفحات ۲۰ و  ۲۱ راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK 6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت irpme.ir  به انتشار در آمده ...
portfolio-management
مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحات ۱۶ و ۱۷ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ...
download
عملکردها و مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK6 عملکردها و مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحه ۱۶ PMBOK ویرایش ششم می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه شده است و در وب سایت irpme.ir انتشار داده می شود.   ...
Portfolio-Management
مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6 مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6  نرجمه  صفحه ۱۵ راهنمای دانش مدیریت پروژه (پی ام باک ۶ ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه ...
Portfolio-Pyramid
روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی      روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی موضوعی است که PMBOK6 در صفحات ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ به آن پرداخته است و امروز به ...
CF-25-July-2016-1
مدیریت طرح از دیدگاه PMBOK6   مدیریت طرح از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحه ۱۴ راهنمای دانش مدیریت پروزه (PMBOK6 ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه و در اختیار شما دوستان قرار داده شده است . ...
phase
پیاده سازی نظام مدیریت پروژه     پیاده سازی نظام مدیریت پروژه یکی از مهم ترین اقداماتی است که به افزایش راندمان کاری و ایجاد سیستم سازی در سازمان ها و پروژه ها کمک می نماید. امروزه با توجه به ...
عکس مقاله سایت-wbs-بخش دوم۱
ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6  عنوان مقاله ای است که بر گرفته از ترجمه صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۹ استاندارد بین المللی PMBOK ویرایش ۶ می باشد که توسط مهندس ...
۵۶۵۷۶۳A9-7B1F-4AE2-9056-722DAF0EEFFC-275×170
ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6 ایجاد ساختار شکست کار بر اساس PMBOK 6  عنوان مقاله ای است که بر گرفته از ترجمه صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۹ استاندارد بین المللی PMBOK ویرایش ۶ می باشد که توسط مهندس ...
1 2 3 5
توسط
تومان