شیرپوینت
SP2016-Prerequisite-SQLNative-Download-Error-1
رفع مشکل عدم دانلود پیش نیازهای شیرپوینت ۲۰۱۶ -۲۰۱۳ Error installing SharePoint 2016 Prerequisites on Windows Server 2016 sharepoint 2016-2013 توضیح کلی در رابطه با  دانلود پیش نیازهای شیرپوینت شما هم ممکنه با مشکل فوق موقع نصب پیش نیازها رو برو ...
توسط
تومان