مدیریت ذی نفعان از دیدگاه PMBOK6

مدیریت ذی نفعان

مدیریت ذی نفعان از دیدگاه PMBOK6

همان طور که می دانید از ویرایش پنجم PMBOK مفهوم مدیریت ذی نفعان به عنوان یک حوزه دانشی به این راهنما اضافه شد و در ویرایش ششم نیز بطور تکمیل تری در این استاندارد جای خود را باز نمود. در اکثر پروژه ها در گونه های مختلف امروزه مفهوم ذی نفعان بیش از پیش خودنمایی می کند بطوری که موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه را نیز می تواند دست خوش تغییر قرار دهد. در واقغ مدیریت ذی نفعان تاثیر مستقیم در موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه را می تواند بازی نماید. امروز با مقاله مدیریت ذی نفعان پروژه از دیدگاه PMBOK6  قصد بررسی این حوزه دانشی IRPME.IR داریم و به همین منظور ابتدا به تعریف ذی نفعان و مدیریت ذی نفعان خواهیم پرداخت:

 

مدیریت ذی نفعان
مدیریت ذی نفعان

 

مدیریت ذی نفعان

مدیریت ذی نفعان پروژه شامل فرایندهای مورد نیاز برای شناسایی مردم ، گروه ها یا سازمان هایی است که می توانند پروژه را تحت تاثیر قرار دهند و یا از پروژه تاثیر بپذیرند ، برای تجزیه و تحلیل انتظارات ذی نفعان و تاثیرشان روی پروژه ، و برای توسعه استراتژی های مدیریت مناسب برای مشارکت اثر بخش ذی نفعان در تصمیمات و اجرا می باشد. این فرایند کار تیم پروژه برای تجزیه و تحلیل انتظارات ذی نفعان ، ارزیابی درجه ای که تیم را تحت تاثیر قرار می دهند و یا از آن تاثیر می پذیرند را پشتیبانی می نماید و استراتژی هایی را برای مشارکت موثر ذی نفعان در جهت پشتیبانی از تصمیمات پروژه و برنامه ریزی و اجرا کار پروژه توسعه می دهد.

فرایند های مدیریت ذی نفعان پروژه شامل :

    ۱-۱-۱       شناسایی ذی نفعان :

فرایند شناسایی دوره ای ذی نفعان پروژه و تجزیه و تحلیل و مستند سازی اطلاعات مرتبط بر اساس علاقه شان ، مشارکت شان ، میان پیوستگی آنها ، تاثیر و پتانسیل اثر آنها روی موفقیت پروژه می باشد.

    ۱-۱-۲      برنامه ریزی مشارکت ذی نفعان:

فرایند توسعه نگرش هایی برای مشارکت دادن ذی نفعان بر اساس نیازها، انتظارات ، علاقه و پتانسیل تاثیر آنها روی پروژه می باشد.

   ۱-۱-۳      مدیریت مشارکت ذی نفعان:

فرایند ارتباطات برقرار کردن و کار کردن با ذی نفعان برای پاسخ دادن به نیازها و انتظارات آنها ، رسیدن به موضوعات و برقراری در گیر کردن مناسب مشارکت ذی نفعان می باشد.

    ۱-۱-۴      رصد کردن مشارکت ذی نفعان:

فرایند رصد کردن ارتباطات ذی نفعان و  متناسب سازی استراتژی ها برای مشارکت ذی نفعان در طی تعیین برنامه ها و استراتژی های مشارکت می باشد.

 

کسانی که این مقاله را مطالعه کردند مطالب زیر را نیز خوانده اند:

108

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان