مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6

مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6

مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحات ۱۶ و ۱۷ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه شده است و در وب سایت irpmr.ir قرارداده شده است.

 

مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها

پرتفولیو ها ، طرح ها و پروژه ها بوسیله استراتژی های سازمانی تقسیم می شوند و یا جهت گیری می نمایند و از راهی که هر کدام برای دستیابی به اهداف استراتژیک مشارکت می کنند با یکدیگر متفاوتند.

        مدیریت پرتفولیو ، پرتفولیو ها را با استراتژی های سازمانی بوسیله انتخاب طرح ها و پروژه های درست ، اولویت بندی کار ، و مهیا کردن منابع مورد نیاز ، هم راستا می نمایند.

        مدیریت طرح اجزا طرح خود را هماهنگ می نماید و وابستگی ها را برای فهمیدن مزیت های مشخص شده کنترل می نماید.

        مدیریت طرح دستیابی به اهداف و نگرش های سازمانی را ممکن می سازد.

درون پرتفولیو ها یا طرح ها ، پروژه ها ابزار دستیابی اهداف و نگرش های سازمانی می باشند. این اغلب در محتوای یک برنامه استراتژیک که اولین فاکتور راهنمای سرمایه گزاری در پروژه ها می باشد تکمیل می شود.همراستایی با اهداف استراتژیک کسب و کار  سازمانی می تواند از طریق مدیریت استراتژیک پرتفولیو ها ، طرح ها و پروژه ها از طریق بکارگیری مدیریت پروژه سازمانی به دست آید. مدیریت پروژه سازمانی عبارت است از یک چارچوبی که در آن مدیریت پرتفولیو ، طرح و پروژه با توانایی بخش های سازمانی یکپارچه می شوند برای اینکه اهداف استراتژیک بدست آیند.

 

هدف از مدیریت پروژه سازمانی اطمینان حاصل کردن از این است که سازمان پروژه های درست را برگزیده است و منابع حیاتی را بطور مناسبی تخصیص داده است. مدیریت پروژه سازمانی همچنین کمک می نماید که اطمینان حاصل شود که همه سطوح سازمان نگرش استراتژیک ، عواملی که این نگرش را پشتیبانی می کنند ، اهداف ، و تحویل شدنی ها را فهمیده اند. شکل زیر محیط سازمانی که استراتژی ، پرتفولیو ، طرح ها ، پروژه ها و عملکردها در آن واکنش می نمایند را نشان می دهد.

 

 

 

 

مدیریت پروژه سازمانی

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مدیریت پروژه سازمانی ، به پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی مراجعه نمایید.

 

 

 

 

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان